Indah* kopen

Privacy (AVG)

Privacy-document MIMM, de uitgever van Pindah*

Wat is verwerken van persoonsgegevens?

 • Persoonsgegevens
  Dit zijn gegevens die direct of indirect iets over u zeggen. Bijvoorbeeld uw naam en adres. Ook gegevens van een eenmanszaak, VOF of maatschap zijn persoonsgegevens. Dit geldt niet voor de gegevens van een rechtspersoon zoals een BV of NV. Gegevens van de contactpersoon of vertegenwoordiger van een rechtspersoon zijn dat wel.
 • Verwerken
  Alles wat met uw persoonsgegevens kan worden gedaan. Bijvoorbeeld het verzamelen, het opslaan, gebruiken, doorgeven en verwijderen van uw gegevens.

Van wie verwerken wij persoonsgegevens?

We verwerken persoonsgegevens als we een relatie met een persoon hebben, zoals:

 • abonnees en hun vertegenwoordigers
 • personen die zich inschrijven voor onze nieuwsbrief
 • iedereen die interesse toont in MIMM of onze producten en diensten
 • iedereen die op een andere manier aan een bedrijf of organisatie verbonden is waar we een zakelijke relatie mee hebben, willen krijgen of hebben gehad (bijvoorbeeld medewerkers, bestuurders of (uiteindelijk) belanghebbenden van organisaties
 • toekomstige klanten

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens?

Dit document gaat over verwerkingen van persoonsgegevens door MIMM B.V. in Nederland.

Als de wet ons dat toestaat, kunnen gegevens worden uitgewisseld met – bijvoorbeeld –

 • de partij die voor MIMM het abonnementenbeheer doet;
 • de partij die voor MIMM de (fysieke) postverzending doet;
 • de partij die voor MIMM de nieuwsbrieven verstuurd.

Welke persoonsgegevens verwerken we?

Soort gegevensWat voor een gegevens kunnen dit zijn?Voorbeelden gebruik van deze gegevens door OPZIJ
Gegevens over wie u bentNaam, adres, telefoonnummer, e-mailadres.Om contact met u op te nemen en verzendingen te kunnen verrichten.
Gegevens over en voor overeenkomstenAls u abonnee bent of een ander artikel van ons koopt, dan heeft u met ons een overeenkomst gesloten.Om te bepalen welke verplichtingen wij aan u hebben en u aan ons.
Betaal- en transactiegegevensDe gegevens die wij van onze bank over uw betaling aan ons ontvingen.·       Om vast te stellen dat u recht heeft op het ontvangen van MIMM of een ander product dat u bij ons kocht.
Gegevens die iets zeggen over het gebruik van onze website en de app·       Cookies   ·       IP adres. ·       Gegevens over het apparaat waarmee u online diensten of onze website gebruikt.·       Om onze online diensten te kunnen gebruiken en om fraude tegen te gaan.   ·       Voor het verbeteren van onze website. ·       Voor het aanbieden van gerichte advertenties of banners.
Gegevens die we met andere partijen delen·       Gegevens die we verstrekken aan andere partijen die we inschakelen om te helpen bij onze dienstverlening.   ·       Gegevens waarvan u ons heeft gevraagd die te delen met een andere partij.·       We zijn verplicht – desgevraagd – bepaalde gegevens te verstrekken aan de Belastingdienst en Autoriteit Consument en Markt en Autoriteit Persoonsgegevens.   ·       Andere partijen die namens ons gegevens verwerken omdat we hen inschakelen bij onze dienstverlening.

Hoe komen we aan uw persoonsgegevens?

We ontvangen uw gegevens omdat u deze zelf aan ons geeft. Bijvoorbeeld wanneer u een contract met ons sluit, uw gegevens achterlaat op onze website, een betaling aan ons verricht deelt u uw gegevens met ons.

Waarvoor gebruiken we uw persoonsgegevens?

Onze dienstverlening uitvoeren kunnen we alleen als we u voldoende kennen. Daarvoor hebben we uw persoonsgegevens nodig en moeten we deze ook verwerken. Dit doen we om uw abonneezaken uit te kunnen voeren, maar ook omdat we wettelijk verplicht zijn om sommige gegevens te verwerken. We verwerken uw gegevens voor de volgende doelen.

Om een relatie en overeenkomst met u te kunnen aangaan

Als u abonnee wilt worden bij ons, of als u al klant bent en een nieuw product wilt kopen, of contact met ons opneemt, hebben we uw persoonsgegevens nodig en moeten we deze verwerken.

Voor de ontwikkeling en verbetering van producten en diensten

Om u goed van dienst te kunnen zijn en te kunnen innoveren, ontwikkelen en verbeteren we producten en diensten voortdurend. Dit doen we voor onszelf, onze zakelijke klanten of andere partijen.

 • We combineren soms databronnen, bijvoorbeeld welke producten u bij ons heeft
 • Ook bij het analyseren van uw bezoek aan onze website verwerken we gegevens. Dit doen we om onze website te verbeteren bijvoorbeeld door middel van cookies.
 • Door persoonsgegevens te analyseren, zien we hoe onze producten en diensten door u worden gebruikt.
 • We doen ook onderzoek om onze producten en diensten te verbeteren. Zo kunnen we u vragen een reactie te geven op een product. Of een product te beoordelen. U hoeft niet mee te werken aan zo’n onderzoek.
 • Soms vragen we andere partijen om uw gegevens te verwerken, deze andere partijen handelen dan in opdracht van MIMM.

Grondslagen
We verwerken uw gegevens omdat we daar een gerechtvaardigd belang bij hebben. We kunnen u ook om toestemming vragen om uw gegevens voor de ontwikkeling en verbetering van onze producten en diensten te verwerken. Geeft u hiervoor geen toestemming? Dan heeft dat geen gevolgen voor onze dienstverlening aan u. U kunt uw gegeven toestemming altijd intrekken.

Voor relatiebeheer, promotie- en marketingdoeleinden

We verwerken uw persoonsgegevens voor relatiebeheer, promotie en marketing. Hierbij maken we gebruik van gegevens die we al van u hebben, zoals betaalgegevens en klikgedrag op onze website.

We kunnen uw gegevens gebruiken om u te informeren over een product dat mogelijk interessant voor u is.

Voor marketing en relatiebeheer maken we analyses en profielen. Zo kunnen we uw huidige producten bij MIMM combineren met gegevens over uw bezoek aan onze website zodat we voor u relevante informatie kunnen tonen. Bijvoorbeeld om u bepaalde aanbiedingen te kunnen doen via banners op onze website.

 • Ook maken we gebruik van diensten van adverteerders om advertenties te plaatsen die bestemd zijn voor een bepaalde doelgroep. We laten weten voor welke doelgroep of soort profiel onze advertentie bestemd is. De adverteerder plaatst de advertentie dan bij de mensen die in die doelgroep vallen of aan dat profiel voldoen. Hierbij delen we nooit gegevens van individuele klanten met zo’n adverteerder.

Grondslagen
We verwerken uw gegevens om de overeenkomst die we hebben gesloten uit te voeren, omdat we dat wettelijk verplicht zijn of omdat we daar een gerechtvaardigd belang bij hebben.

Om overeenkomsten met leveranciers en andere partijen waar wij mee samenwerken aan te gaan en uit te voeren

Als u voor uw werk contact heeft met de MIMM, kunnen wij uw persoonsgegevens verwerken. Bijvoorbeeld om vast te kunnen stellen of u uw bedrijf mag vertegenwoordigen.

Grondslagen
Wij verwerken uw gegevens om de overeenkomst die wij hebben gesloten uit te voeren, omdat wij dat wettelijk verplicht zijn of omdat wij daar een gerechtvaardigd belang bij hebben.

Om wettelijke verplichtingen na te komen

Wetgeving
Op basis van (internationale) wet- en regelgeving moeten we veel gegevens over u verzamelen. We moeten ons houden aan wetgeving om u onze producten en diensten aan te mogen bieden. Ook om te voldoen aan onze zorgplicht verwerken we persoonsgegevens.

De belastingdienst, de politie en het openbaar ministerie, maar bijvoorbeeld ook inlichtingendiensten kunnen gegevens bij ons opvragen. We hebben dan de wettelijke verplichting mee te werken aan onderzoeken en gegevens over u door te geven.

Grondslagen
We verwerken uw gegevens omdat dat wettelijk verplicht is. Of omdat we anders geen uitvoering kunnen geven aan een overeenkomst met u. Of als we gerechtvaardigd belang hebben om uw gegevens te verwerken om aan een wettelijke of andere juridische verplichting te kunnen voldoen.

Voor de uitvoering van bedrijfsprocessen, managementrapportages en intern management

Ken uw klant
Als dienstverlener vinden we het belangrijk en is het noodzakelijk dat we een goed overzicht hebben van onze klantrelaties. Daar hoort ook bij dat we weten met wie u samenwerkt. Ook daarvoor verwerken we gegevens.
Grondslagen
We verwerken uw gegevens omdat dat wettelijk verplicht is, of omdat we een gerechtvaardigd belang hebben. Ook kan de verwerking van uw gegevens noodzakelijk zijn voor de uitvoering van onze overeenkomst met u.

Voor archivering, wetenschappelijk of historisch onderzoek of voor statistische doelen

We mogen uw persoonsgegevens ook verwerken als dit nodig is voor archivering in het algemeen belang, voor wetenschappelijk of historisch onderzoek of voor statistische doelen. In die gevallen zullen we, als dat mogelijk is, uw gegevens ook eerst anonimiseren of pseudonimiseren.

Grondslag
Bij de verwerking van persoonsgegevens voor archivering, wetenschappelijk of historisch onderzoek of voor statistische doelen baseren we ons op het gerechtvaardigd belang van de MIMM of onze klanten en medewerkers.

Hoelang bewaren we uw persoonsgegevens?

We bewaren uw gegevens niet langer dan we deze nodig hebben voor de doelen waarvoor we ze hebben verzameld of de doelen waarvoor we deze hergebruiken. We hanteren een bewaarbeleid dat vaak ook voortvloeit uit eisen die administratief aan MIMM worden gesteld, bijvoorbeeld door de belastingdienst 9wettelijke bewaartermijn). Daarin is vastgesteld hoe lang we gegevens bewaren. Dit is in Nederland in de meeste gevallen 7 jaar na het einde van de overeenkomst of uw relatie met de MIMM. Soms is deze termijn langer. Soms hanteren we kortere bewaartermijnen. Gegevens van een betaling bewaren we bijvoorbeeld meestal maar twee jaar.

Wie heeft toegang tot uw gegevens?

Binnen MIMM hebben alleen personen toegang tot uw persoonsgegevens die deze gelet op hun functie nodig hebben. Al deze personen hebben een geheimhoudingsplicht.

Gebruiken we gegevens ook voor andere doelen?

Nee.

Welke rechten heeft u bij ons?

Recht op informatie

Met dit document informeren we u over wat we doen met uw gegevens. Dan informeren we u apart door middel van een brief, een bericht via e-mail of op een andere door ons gekozen wijze.

Recht op inzage en rectificatie

U kunt ons vragen of en welke gegevens we van u verwerken. Is dat het geval, dan kunnen we u inzage geven in de gegevens die we van u hebben verwerkt. Vindt u dat uw persoonsgegevens onjuist of onvolledig zijn verwerkt? Dan kunt u ons vragen om de gegevens te wijzigen of aan te vullen (rectificatie).

Recht op gegevenswissing

U kunt ons soms vragen om gegevens die we van u hebben vastgelegd te wissen. Bijvoorbeeld als u bezwaar heeft tegen de verwerking van uw gegevens. Ook moet uw belang gaan boven het belang van de MIMM om de gegevens te verwerken.

Recht op beperking

U kunt ons vragen de persoonsgegevens die we van u verwerken te beperken. Dat betekent dat we minder gegevens van u verwerken. Maar bent u abonnee, dan hebben we uiteraard altijd gegevens van uw naam, adres, postcode en woonplaats nodig. Heeft u ons gemachtigd om automatisch te incasseren, dan hebben dienen we te beschikken over uw bankrekeningnummer. Heeft u zich ingeschreven voor de nieuwsbrief, dan beschikken we over uw e-mailadres.

Recht op dataportabiliteit

U heeft het recht ons te vragen om gegevens die u in het kader van een contract met ons of met uw toestemming aan ons heeft verstrekt in een gestructureerde en machineleesbare vorm te verkrijgen of over te dragen naar een andere partij. Vraagt u om gegevens rechtstreeks over te dragen naar een andere partij? Dat kan dat alleen als dat technisch mogelijk is.

Recht van bezwaar tegen verwerking van gegevens

Verwerken we uw gegevens omdat we daar een gerechtvaardigd belang bij hebben? Dan kunt u daar bezwaar tegen maken. We maken dan een nieuwe afweging om te bepalen of uw gegevens daar inderdaad niet meer voor gebruikt mogen worden. We staken de verwerking als uw belang zwaarder weegt dan ons belang. We laten u gemotiveerd weten wat onze beslissing is.

Recht van bezwaar tegen direct marketing

U heeft het recht ons te vragen uw gegevens niet langer te gebruiken voor direct marketing. Het kan zijn dat uw bezwaar alleen ziet op benadering via een specifiek kanaal. Bijvoorbeeld als u via de nieuwsbrief geïnformeerd wil blijven, maar niet meer telefonisch benaderd wil worden. We zorgen er dan voor dat u niet langer benaderd wordt via dat betreffende kanaal.

U kunt gebruikmaken van de genoemde rechten door een verzoek bij ons in te dienen. Heeft u een verzoek aan ons gedaan? Dan zullen we dit binnen één maand nadat we het verzoek hebben ontvangen beantwoorden.

We kunnen u vragen uw verzoek om inzage verder te preciseren. In zeer specifieke gevallen, kunnen we de termijn waar binnen we reageren verlengen tot maximaal drie maanden. We houden u dan op de hoogte over de voortgang van uw verzoek.

We kunnen u vragen om naar MIMM  te komen om uzelf identificeren als u bij ons een verzoek doet, bijvoorbeeld om inzage en dataportabiliteit. Of als we twijfelen of we de gegevens veilig naar u kunnen sturen. We willen zeker weten dat we uw gegevens aan de juiste persoon verstrekken. We vragen u dan bijvoorbeeld om naar MIMM te komen om uw identiteit kenbaar te maken en door ons te laten controleren. Ook dan kunnen we u vragen naar MIMM te komen om uw gegevens op te halen.

Het kan zijn dat we niet aan uw verzoek tegemoetkomen. Bijvoorbeeld omdat dan de rechten van anderen worden geschaad, of omdat dit niet mag van de wet of de politie, het openbaar ministerie of een andere overheidsinstantie. Of omdat we een belangenafweging hebben gemaakt waarbij het belang van de MIMM of anderen om de gegevens te verwerken voorgaat. Dan laten we u dat ook weten.

Passen we uw gegevens aan? Of wissen we uw gegevens op uw verzoek? Dan laten we dit weten. En daar waar mogelijk informeren we ook de ontvangers van uw gegevens hierover.

Waar kunt u terecht met een klacht?

Voor vragen over de verwerking van persoonsgegevens door ons kunt u terecht bij:

 1. MIMM B.V., via info@mimm.amsterdam

Heeft u een klacht over de verwerking van uw persoonsgegevens door MIMM kunt u terecht bij:

 1. MIMM B.V., via info@mimm.amsterdam
 2. De Autoriteit Persoonsgegevens
Back to top button