Indah* kopen
Featured

De website van Indah* wordt nu ook opgenomen in de collectie van de KB, onze nationale bibliotheek

Onlangs ontvingen wij bericht van de Koninklijke Bibliotheek. In het kader van het initiatief van de KB, nationale bibliotheek om een selectie van Nederlandse websites te bewaren voor toekomstig onderzoek, wordt nu ook onze website gearchiveerd en voor de lange termijn bewaard in een webcollectie.

Websites bevatten vaak waardevolle informatie die niet analoog verschijnt en die ten gevolge van de grote ‘omloopsnelheid’ het risico loopt voorgoed verloren te gaan. Dat websites als ‘digitaal erfgoed’ het behouden waard zijn, is internationaal erkend in het Unesco Charter on the Preservation of the Digital Heritage uit 2003. Het signaleert dat digitaal erfgoed verloren dreigt te gaan en dat het bewaren daarvan voor gebruik door de huidige en toekomstige generatie onderzoekers zeer urgent is.

Het is mooi – en natuurlijk zijn we er trots op – dat onze website als digitaal erfgoed wordt gezien.

Ook interessant

Back to top button