Indah* kopen
Aanbieding

De nieuwe editie van Indah*, kijk hier naar de inhoud

Vrijdag 14 juni verscheen de juni-juli-editie van Indah*. Daarin veel aandacht voor Familiegeheimen. Zoals hoofdredacteur Maureen Welscher in haar voorwoord zegt:

Een njai die weggepoetst wordt uit het familiesysteem, het verzwegen niet erkende kind dat in een weeshuis opgroeit, het Indokind dat met zijn Inlandse moeder in de kampung verdwijnt, het half-Japanse kind, geboren uit een troostmeisje, het weggegeven kind, de onbekende vader.
De lijst aan ‘Indische familiegeheimen’ is lang. Gebeurtenissen die een geheim werden omdat men bang was voor uitsluiting. Of omdat het verdriet om een voorval zo immens was dat er liever over werd gezwegen. Geheimen waar nooit over gesproken wordt maar die wel gevoeld worden. Het niet uitgesprokene is namelijk altijd aanwezig en wordt van generatie op generatie overgedragen. Familiegeheimen kunnen zwaar op een mens drukken, zijn soms levensontwrichtend. Maar geheimen laten zich niet de mond snoeren. Vroeg of laat willen ze gezien en gehoord worden.


Ook interessant

Back to top button