Indah* kopen
Featured

IN HET NIEUWE NUMMER: ‘Met elkaar zijn gaf het gevoel een stukje Indië IN DEN VREEMDE TE BELEVEN’

De vestiging in Nederland, de gedwongen integratie en nieuwe generaties die de wereld van
de eerste generatie niet hebben meegemaakt, zijn van invloed geweest op de vorming van
de Indische identiteit, betoogt historicus Humphrey de la Croix.

Het begrip identiteit komt regelmatig terug in de media en publieke discussies. Wat is het? Identiteit is de naam die je wilt geven aan jouw persoonlijkheid en welk gevoel je daarbij ervaart. Alles wat je maakt tot wie je echt bent. Je identiteit wordt bepaald door je opvoeding en afkomst, door normen en waarden, door het land waar je opgroeit, door je vrienden, school en werk. Bijna alles wat je meemaakt in kleine kring en groter. Jouw verbondenheid met de samenleving vormt je identiteit en die bestaat uit allemaal verschillende stukjes. Meerdere identiteiten ervaren is mogelijk.
De Indische repatrianten kwamen in een land terecht waarvan ze de gewoonten, mentaliteit, de verhoudingen tussen mensen
en sfeer niet uit eigen ervaring kenden. In Nederlands-Indië hadden ze zich de levenswijze, opvattingen en denkwijze van de Nederlanders zoveel mogelijk eigen gemaakt. De repatrianten voelden zich Nederlander. Ze dachten in het nog onbekende vaderland landgenoten aan te treffen die zo waren als in Indië. De werkelijkheid was anders. De landgenoten achter de duinen aan de Noordzee zagen de nieuwkomers als een grote groep vreemdelingen van wie ze de achtergrond amper kenden. Ze vonden de repatrianten er niet Nederlands uitzien, vonden dat ze een ander soort Nederlands spraken en er andere gewoonten op na hielden.

LEES VERDER IN DE NIEUWE EDITIE VAN INDAH*

Ook interessant

Back to top button