Indah* kopen
Featured

IN HET NIEUWE NUMMER: ‘We zoeken nog nieuwe vrijwilligersvoor de Pelita Ondersteuningsgroep Dementie’

door Maureen Welscher

Sinds 1947 zet Stichting Pelita zich in voor oorlogsgetroffenen en de naoorlogse generatie uit voormalig Nederlands-Indië. Naast het geven van begeleiding bij de aanvraag voor wetten voor oorlogsgetroffenen (voor diegenen die lichamelijk of geestelijk beschadigd uit de Japanse tijd en de Bersiap zijn gekomen), ontwikkelde Stichting Pelita zich ook tot een professionele welzijnsinstelling, gericht op passende zorg en ondersteuning voor ouderen, bijvoorbeeld als het gaat om dementie.

Wat houdt Pelita Ondersteuning Dementie in?
“Met de POD geeft Stichting Pelita voorlichting over dementie en biedt daarnaast praktische ondersteuning bij vragen over dementie en mantelzorg. We hopen ook mensen te bereiken die nog niet
de diagnose dementie hebben; er is een grote groep mensen uit onze doelgroep die wel symptomen van een vorm van dementie heeft maar die symptomen worden niet herkend. Dat komt omdat men te weinig kennis heeft over deze ziekte en omdat men geen hulpverlener (bijvoorbeeld de huisarts of casemanager dementie) durft in te schakelen. Dat gebeurt vaak pas als er echt problemen zijn en mantelzorgers overbelast raken. Het is dus belangrijk dat men zich bewust wordt van het feit dat hoe eerder je begeleiding en ondersteuning krijgt in een thuissituatie (zowel in de fase voor als na het stellen van de diagnose), hoe beter je ook met dementie kunt omgaan. En dus langer in de eigen vertrouwde woonomgeving kan blijven wonen.

Als er ondersteuning nodig is vanuit de professionele zorg, dan zorgen wij ervoor dat de hulpvragen op een goede manier terecht komen bij de zorg. Want niet alle zorgorganisaties zijn zich ervan bewust dat onze ouderen vaak een wat we noemen cultuurspecifieke benadering nodig hebben. We werken eigenlijk al sinds onze oprichting met deze benadering, waarin we rekening houden met gevoeligheden in de Indische en Molukse omgang en cultuur. Hierbij moet je denken aan de sterke vraagverlegenheid die in onze doelgroep speelt, schaamte om hulp te vragen en zwijgen over zwakte, sterk willen zijn tegenover de ‘Belanda’. Maar ook het tot het uiterste problemen willen oplossen in familieverband, wat ingegeven is door de wij-cultuur waaruit deze mensen voortkomen. Dat betekent voor de benadering door zorgverleners bijvoorbeeld dat ze de oudere altijd respectvol met ‘u’ aanspreken, en niet rechtstreeks vragen op iemand afvuren (zoals de directe Hollanders dat gewend zijn).

Meer weten over de Pelita Ondersteuning Dementie? Neem contact op met het Pelita loket: 088-3305111 | info@pelita.nl

LEES VERDER IN DE MEI-EDITIE VAN INDAH*

Ook interessant

Back to top button